Organisationsmedlemmar - AAE

Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna
Till innehåll
Diskussion på ABF med LO-distriktet i Mellansveriges chefsombudsman Per Ek i april 2018.

ORGANISATIONSMEDLEMMAR
LO-distriktet i Mellansverige och samarbete med LO-distriktet i Örebro och Värmland.
Det Socialdemokratiska partidistriktet i Sörmland.
Det Socialdemokratiska partidistriktet i Örebro län.
Vänsterpartiet i Sörmland.
Vänsterpartiet i Eskilstuna.
Eskilstuna Arbetarekommun.
Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna
Tillbaka till innehåll