Evenemang - AAE

Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna
Go to content
INBJUDAN
Konferensen Arbetarhistoria och Det Goda Arbetet – I den arbetarhistoriska regionen Eskilstuna – Västerås - Örebro.
Plats: ABF Eskilstuna Kungsgatan 14 vid Fristadstorget, sal 501.
Tid: 2019-02-05   10.00 – 16.00. Kaffe och smörgås från 09.30. Vi bjuder på lunch mellan 12.20 – 13.00. Konferensledare: Göran Hammer, ordförande Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna.                                                                                                                                                                                
Anders Lindberg, ledarskribent på tidningen Aftonbladet och Maths Isacson, professor emeritus i ekonomisk historia
Recenserar och diskuterar boken Gör Arbetarhistorien Synlig – Arbetarhistorien som Redskap, Medel och Metod.

Det Goda Arbetet och vikten av Arbetarhistoria
LO:s uppdrag om det goda arbetet presenteras, diskuteras och kommenteras
av Göran Hammer samt Maths Isacson.

Grupparbete med redovisning.

Sista anmälningsdag: Torsdagen den 31 januari till Göran Hammer g.hammer@arbetarhistoriskarena.se

Hjärtligt välkomna!
 
Arrangörer: LO-distriktet i Mellansverige och Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna


I augusti 2017 bildades  Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna (AAE). Föreningens ska vara en  övergripande regional arena som stärker arbetarhistorisk forskning,  folkbildning och föreningsverksamhet.
 
Tillsammans  med våra medlemsorganisationer och individuella medlemmar, vill vi  skapa engagemang kring egna angelägna och upplevda frågeställningar som  syftar till att bli utgångspunkter för deltagarbaserad arbetarhistorisk  forskning. För deltagarna innebär det problematisering och att gå på  djupet med historien.
 
AAE  ska också se till att forskare inom arbetarhistoria ska kunna röra sig  mellan akademin och rörelsen. Vi ser det som angeläget att stärka  förenings- och arbetarrörelsearkiv och arbetslivsmuseer och ta tillvara  och utveckla kreativa och kompetenta arbetarhistoriska mötesplatser. Vi  vill på så sätt ge forskare och aktiva intresserade deltagare inom  arbetarhistoria, möjligheter att forska tillsammans med personal i arkiv  eller arbetslivsmuseer.

Under jämna år i juni månad med början den 15 juni 2018, kommer vi att genomföra dessa seminarier på ABF i Eskilstuna.
 
Inriktningen  är - att presentera arbetarhistoriska perspektiv på aktuell kritisk  samhällsforskning, - att också presentera nyskapande verksamheter - och  doktorander eller nyligen disputerade forskare kring kommande eller  nyligen framlagda avhandlingar.
 
Tisdagen  den 14 augusti kommer planeringsgruppen för den internationella  utbildningen "Ledare av Forskningscirklar i Arbetarhistoria på 7,5  högskolepoäng" att träffas på ABF Eskilstuna kl 13.00. Utbildningen  kommer att starta i oktober i Eskilstuna och genomföras genom tre  tvådaagrskurser. Gruppen består av ordförande för Arbetarhistorisk Arena  Eskiltuna (AAE) Göran Hammer, ABF förbundets biträdande verksamhetschef  Hanna Kharazmi Holmer, professor emeritus tillika ordförande för SPARC  (Swedish Participatory Action Research Community) Lars Holmstrand samt  professorn i arbetarhistoria tillika föreståndaren för Centrum för  Arbetarhistoria i Landskrona (CfA).

Tisdagen  den 14 augusti kl. 18.00 kommer styrelsen för Arbetarhistorisk Arena  Eskilstuna (AAE) att träffas på ABF Eskilstuna. Ordförande Göran Hammer  kommer att rapportera om sammanträdet med planeringsgruppen för den  nationella utbildningen "Ledare av Forskningscirklar i Arbetarhistoria  på 7,5 högskolepoäng". Arbetet med Lärobok i Arbetarhistoria kommer att  diskuteras. Frågan om extra årsmöte med anledning av utlovad förfrågan  om organisatorisk medlemskap i AAE till Arbetarrörelsen i regionen  kommer att behandlas. En viktig strategisk fråga som kommer att drivas  under 2019 är kravet på arbetarhistorisk utbildning och forskning på  Mälardalens högskola. Frågeställningen kommer även att diskuteras på  planeringsgruppens möte den 14 augusti. Under styrelsemötet kommer detta  strategiska arbete att planeras. Ett seminarium kommer att föreslås.

Håkan Boström
Niklas Ulfvebrand
Lars Berggren och Göran Hammer
Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna
Back to content