Evenemang - AAE

Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna
Till innehåll

I augusti 2017 bildades  Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna (AAE). Föreningens ska vara en  övergripande regional arena som stärker arbetarhistorisk forskning,  folkbildning och föreningsverksamhet.
 
Tillsammans  med våra medlemsorganisationer och individuella medlemmar, vill vi  skapa engagemang kring egna angelägna och upplevda frågeställningar som  syftar till att bli utgångspunkter för deltagarbaserad arbetarhistorisk  forskning. För deltagarna innebär det problematisering och att gå på  djupet med historien.
 
AAE  ska också se till att forskare inom arbetarhistoria ska kunna röra sig  mellan akademin och rörelsen. Vi ser det som angeläget att stärka  förenings- och arbetarrörelsearkiv och arbetslivsmuseer och ta tillvara  och utveckla kreativa och kompetenta arbetarhistoriska mötesplatser. Vi  vill på så sätt ge forskare och aktiva intresserade deltagare inom  arbetarhistoria, möjligheter att forska tillsammans med personal i arkiv  eller arbetslivsmuseer.

Under jämna år i juni månad med början den 15 juni 2018, kommer vi att genomföra dessa seminarier på ABF i Eskilstuna.
 
Inriktningen  är - att presentera arbetarhistoriska perspektiv på aktuell kritisk  samhällsforskning, - att också presentera nyskapande verksamheter - och  doktorander eller nyligen disputerade forskare kring kommande eller nyligen framlagda avhandlingar.

Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna
Tillbaka till innehåll