Evenemang - AAE

Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna
Go to content
I augusti 2017 bildades Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna (AAE). Föreningens ska vara en övergripande regional arena som stärker arbetarhistorisk forskning, folkbildning och föreningsverksamhet.
 
Tillsammans med våra medlemsorganisationer och individuella medlemmar, vill vi skapa engagemang kring egna angelägna och upplevda frågeställningar som syftar till att bli utgångspunkter för deltagarbaserad arbetarhistorisk forskning. För deltagarna innebär det problematisering och att gå på djupet med historien.
 
AAE ska också se till att forskare inom arbetarhistoria ska kunna röra sig mellan akademin och rörelsen. Vi ser det som angeläget att stärka förenings- och arbetarrörelsearkiv och arbetslivsmuseer och ta tillvara och utveckla kreativa och kompetenta arbetarhistoriska mötesplatser. Vi vill på så sätt ge forskare och aktiva intresserade deltagare inom arbetarhistoria, möjligheter att forska tillsammans med personal i arkiv eller arbetslivsmuseer.

Under jämna år i juni månad med början den 15 juni 2018, kommer vi att genomföra dessa seminarier på ABF i Eskilstuna.
 
Inriktningen är - att presentera arbetarhistoriska perspektiv på aktuell kritisk samhällsforskning, - att också presentera nyskapande verksamheter - och doktorander eller nyligen disputerade forskare kring kommande eller nyligen framlagda avhandlingar.
 
Tisdagen den 14 augusti kommer planeringsgruppen för den internationella utbildningen "Ledare av Forskningscirklar i Arbetarhistoria på 7,5 högskolepoäng" att träffas på ABF Eskilstuna kl 13.00. Utbildningen kommer att starta i oktober i Eskilstuna och genomföras genom tre tvådaagrskurser. Gruppen består av ordförande för Arbetarhistorisk Arena Eskiltuna (AAE) Göran Hammer, ABF förbundets biträdande verksamhetschef Hanna Kharazmi Holmer, professor emeritus tillika ordförande för SPARC (Swedish Participatory Action Research Community) Lars Holmstrand samt professorn i arbetarhistoria tillika föreståndaren för Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona (CfA).

Tisdagen den 14 augusti kl. 18.00 kommer styrelsen för Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna (AAE) att träffas på ABF Eskilstuna. Ordförande Göran Hammer kommer att rapportera om sammanträdet med planeringsgruppen för den nationella utbildningen "Ledare av Forskningscirklar i Arbetarhistoria på 7,5 högskolepoäng". Arbetet med Lärobok i Arbetarhistoria kommer att diskuteras. Frågan om extra årsmöte med anledning av utlovad förfrågan om organisatorisk medlemskap i AAE till Arbetarrörelsen i regionen kommer att behandlas. En viktig strategisk fråga som kommer att drivas under 2019 är kravet på arbetarhistorisk utbildning och forskning på Mälardalens högskola. Frågeställningen kommer även att diskuteras på planeringsgruppens möte den 14 augusti. Under styrelsemötet kommer detta strategiska arbete att planeras. Ett seminarium kommer att föreslås.

Håkan Boström
Niklas Ulfvebrand
Lars Berggren och Göran Hammer
Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna
Back to content