Medlemskap - AAE

Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna
Till innehåll
Betalas till BG: 408-7037
Glöm inte att ange kontaktuppgifter.
 

 
Medlemsavgift för organisationsmedlemskap
 
Kommunbaserade föreningar 100 kr. (exempel: Arbetarekommun, lokalförening av ABF).  
 
Regionala organisationer 1000 kr. (exempel: LO-distrikt, ABF i länet).
 
Centrala organisationer 5000 kr.
 
Länsbaserade organisationer 500 kr.
 
 
Medlemsavgift individuellt
 
100 kr.
 
50 kr för studerande, arbetslösa och pensionärer.
 

 
Medlemsavgifterna beslutas om vid ordinarie årsmöten.
Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna
Tillbaka till innehåll